Jan Reich - Profil

 • 1942        Narodil se 21. května v Praze
 • 1959        Maturuje na jedenáctileté střední škole v Praze
 • 1959-60   Zaměstnán jako stavební dělník v národním podniku Armabeton v Praze
 • 1961        Pracuje jako rekvizitář ve Filmovém studiu Barrandov
 • 1961-63   Absolvuje vojenskou službu
 • 1963-64   Pracuje jako fotograf ve Výrobním družstvu Fotografia Praha
 • 1964        Je dělníkem v cirkusu Evropa, cestuje po Slovensku
 • 1965        Je dělníkem v cirkusu Kludský, cestuje po Moravě
 • 1965-70   Studuje na FAMU v Praze obor výtvarná fotografie
 • 1969-70   Pobývá v Paříži
 • od roku 1970   Působí jako fotograf ve svobodném povolání
 • 2009        Umírá 14. listopadu v Praze
(podrobnější profil Jana Reicha k dispozici zde)
This article was updated on 11 dub 2021