O nás

O galerii

Při procházce po Hradčanech jistě neujde Vaší pozornosti raně barokní dům „U zlatého hroznu“ na rohu Kapucínské uličky a Nového Světa. Tento malý měšťanský palác byl postaven v roce 1694 hradčanským občanem Abrahamem Unkofferem na místě dřívější středověké zástavby, která utrpěla velké škody za třicetileté války, hlavně při švédském obležení Prahy. Unkoffer nechal stavbu vyzdobit freskami, malovanými stropy a benátskými zrcadly. Pozdější majitel domu Josef Pikardt proslul koncem 18. století jako sběratel obrazů slavných mistrů.

Na významnou historii domu navázala Jana Reichová, když po náročné rekonstrukci přízemí a sklepních prostor otevřela koncem listopadu 1994 Galerii Nový Svět. Vstupní přízemní místnost s klenutým stropem se středověkou freskou hradčanského patrona sv. Jana Nepomuckého je využívána nejen jako výstavní prostor, ale také jako prodejna obrazů, kreseb, plastik a grafik českého umění 20. století (např. Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, Alfréd Justitz, Václav Boštík, Kamil Lhoták, František Tichý, Karel Malich, apod.). Je zde možno zakoupit umělecké fotografie českých mistrů, sklářské výrobky, sběratelskou řadu kopií gotického skla, vybrat si z velké nabídky uměleckých publikací a pohlednic.

Barokní studánka, starobylá schodiště a klenby výstavních prostor ve sklepeních navozují neopakovatelnou atmosféru a stávají se vyhledávanou inspirací pro umělce. V suterénních místnostech galerie probíhají výstavy předních žijících autorů. Koncepce výstavního programu spočívá v prezentaci současných českých umělců především střední generace. Galeristka střídá renomované a širší veřejnosti známé autory s kvalitními, ale i méně známými umělci. Mezi nejznámější současné tvůrce zastoupené v Galerii Nový Svět patří např. Jiří Sopko, Ivan Theimer, Jan Hendrych, Jiří Anderle, Antonín Sládek, Jaroslav Hladký, Jan Reich, Jiří Říha, Jiří Šalamoun, Pavel Sukdolák, Jan Šafránek, Josef Mžyk, Rudolf Němec, apod.

V létě 2002 ukončila Galerie Nový Svět svoji činnost ve vlastní kamenné galerii. Pořádání výstav přesunula do různých výstavních prostor v Česku i v zahraničí a na internet.

This article was updated on 12 dub 2021